Felanmälan

Felanmälan kan göras till:

Pelle Nordin 0705-14 28 80
Josse Stållykke 0709-92 33 31

Du kan även lämna din felanmälan per mejl till ostronet@hsbbrfwebb.se. Ange det fel du vill anmäla, namn och telefonnummer. Vid icke akuta fel samt övriga synpunkter funkar även skriftligt brev som kan lämnas i föreningens postlåda längst ner till höger i Tranemansgatan 30.

 

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar.
Du får besked om det är du som kan bli betalningsansvarig för att åtgärda felet.